Gids ter begeleiding van transgenders op het werk

Gids ter begeleiding van transgenders op het werk

Deze gids is bestemd voor alle werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transgender personen op het werk. Het doel van deze gids is hen te informeren en adviseren over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden zoals bepaald in de wet, rekening houdend met praktische en menselijke aspecten.

Opgelet: vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht voor de aanpassing van de geslachtsregistratie op de identiteitsdocumenten. De tips in deze brochure zullen niet veel veranderen, maar een update van het wettelijke kader zal binnenkort worden gepubliceerd. Meer informatie over deze nieuwe wet vindt u in de rubriek 'transgender'.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen