Handleiding voor de integratie van de genderdimensie en het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten

Door middel van duidelijke instructies en concrete voorbeelden legt de handleiding uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij de uitvoering van overheidsopdrachten rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen. De handleiding geeft ook aan welke acties er ondernomen kunnen worden om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen onder de uitvoerders van overheidsopdrachten.

De handleiding is voornamelijk gericht op het federale personeel dat instaat voor het beheer van overheidsopdrachten die door hun administratie uitgeschreven worden, evenals op de personeelsleden die zich rechtstreeks met gender mainstreaming bezighouden.

Publicatiedatum: 2018

Gratis downloaden

Bestellen