Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies

De ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies’ legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij het gebruik van subsidies rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen. De handleiding geeft duidelijke instructies en concrete voorbeelden om de toepassing van dit principe te bevorderen.

De handleiding is voornamelijk gericht op de federale ambtenaren die instaan voor het beheer van subsidies die door hun administratie uitgegeven worden, evenals op de ambtenaren die zich rechtstreeks met gender mainstreaming bezighouden.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen