Het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen bij zwangere werkneemsters en werkende ouders

Het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen bij zwangere werkneemsters en werkende ouders

Deze gids wil gelijkheidsorganen ('Equality Bodies') ideeën en inzichten verschaffen over de bewustmaking van werkgevers en het verzamelen van goede praktijken rond het evenwicht tussen werk en privéleven. De gids verstrekt daartoe nuttige en praktische informatie over het verzamelen (i.e. de gebruikte methodologie) en verspreiden van goede praktijken. Daarnaast bevat hij meer dan veertig goede praktijken die in drie landen – België, Estland en Portugal – werden verzameld in het kader van het Europese project Parents@Work.

Publicatiedatum: 2021

Gratis downloaden

Bestellen