Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag kan u lezen hoe het Instituut de strijd voor gendergelijkheid concreet gestalte heeft gegeven.

Allereerst wordt gefocust op de belangrijke opdracht van het Instituut om informatie en bijstand te verlenen aan individuen die met genderdiscriminatie geconfronteerd worden. Een tweede opdracht van het Instituut die als een rode draad doorheen de activiteiten loopt zijn de inspanningen ter ontwikkeling en verspreiding van kennis over kernmateries inzake gendergelijkheid, met name discriminatie, geweld, werk en gender mainstreaming. Het formuleren van aanbevelingen en adviezen gericht tot wie de mogelijkheid en de bevoegdheid heeft om bij te dragen tot gendergelijkheid en non-discriminatie is een derde belangrijke opdracht van het Instituut. Tot slot ondersteunt het Instituut, indien het daartoe de opdracht krijgt, de Belgische regering bij de uitvoering van beleidsbeslissingen inzake gendergelijkheid. 

Publicatiedatum: 2018

Gratis downloaden

Bestellen

(Nederlands)

Jaarverslag 2016

(Frans)

Rapport d'activités 2016