Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Vrouwen en mannen hebben nog steeds niet dezelfde kansen in de maatschappij. Het Instituut zet zich dagelijks in om deze ongelijkheden aan te pakken. Discriminaties op grond van geslacht mogen niet blijven bestaan. Dit verslag biedt een overzicht van het werk dat het Instituut in 2018 heeft verricht om naar een meer gelijke samenleving te evolueren, maar laat ook zien hoeveel werk er nog op de plank ligt om tot een samenleving te komen waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht haar of zijn gender.

Publicatiedatum: 2019

Gratis downloaden

Bestellen

(Nederlands)

Jaarverslag 2018

(Frans)

Rapport d'activités 2018