Je voornaam en geslachtsregistratie aanpassen bij de burgerlijke stand

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, de ‘M’ of de ‘V’ in jouw geboorteakte, aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als je deze stappen hebt gevolgd, wordt ook de M/V op jouw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast.

Deze brochure legt uit wat je precies moet doen om de M/V in je geboorteakte aan te passen en/of je voornaam te veranderen. Ook de stappen die minderjarigen kunnen zetten, worden in deze brochure verduidelijkt. Daarnaast kan je lezen wat je kan doen bij een eventuele weigering van je aanvraag. Je leert ook hoe je, in uitzonderlijke gevallen, kan terugkeren naar je vorige geslachtsregistratie of je vorige voornaam.

De brochure geeft ook meer informatie over de juridische en administratieve gevolgen van de aanpassing van je geslachtsregistratie of van de verandering van je voornaam. Tot slot vind je contactgegevens waar je terecht kan met vragen of klachten.

Een gedrukte versie van deze publicatie bestellen kan via de site van de FOD Justitie.


Opgelet: deze brochure is aangepast aan de nieuwe procedure en bevoegdheidsverdeling die vanaf 1 augustus 2018 van kracht zijn.

De procedure voor de voornaamsverandering werd aangepast. Vanaf 1 augustus 2018 zal je je voornaam bij je gemeente kunnen laten veranderen. De procedure zal ook sneller verlopen.

Gratis downloaden

Bestellen