Leven als transgender zonder discriminatie

Leven als transgender zonder discriminatie

Transgender personen ondervinden nog dagelijks discriminaties en obstakels bij het doen respecteren van hun rechten. Omdat het Instituut zich terdege bewust is van deze problemen, ontwikkelde het een specifieke informatiefolder.

Met deze folder wil het Instituut transgender personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

Publicatiedatum: 2015

Gratis downloaden

Bestellen

(Nederlands)

Leven als transgender zonder discriminatie

(Frans)

Vivre comme transgenre sans discrimination