Moeders en vaders: geen vanzelfsprekende gelijkheid

Gezinnen uit vervlogen tijden roepen vaak een beeld op van stabiliteit, orde en harmonie: de vrouwen bezig in de huiselijke sfeer, terwijl de mannen de bestaansmiddelen aanbrengen. Dat beeld doorstaat evenwel niet de test van het historisch onderzoek. Vrouwen hebben altijd gewerkt en gezinnen waren nooit zo star of homogeen. Doorheen de tijd pasten ze zich aan: aan de economische, sociale en culturele context en aan de democratisering van de samenleving. Desalniettemin droeg de ongelijke rolverdeling in het gezin op de lange termijn bij tot grote discriminaties van vrouwen in hun toegang tot onderwijs, het beroepsleven en de politiek.

Dat alles komt aan bod in dit boek, dat twee eeuwen geschiedenis van ouderschap overspant. Het toont hoe in de 19de eeuw een gezinsmodel naar voor werd geschoven waarin de rol van vrouwen uitsluitend lag in het huwelijk, het moederschap en het huishouden, en welke invloed dat had op de rechten van vrouwen en mannen. Voor de meeste gezinnen bleek dat model echter niet werkbaar. Vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw was er echt sprake van een breuk, met meer ruimte voor diversiteit en gelijkheid in de visies op de gezinsorganisatie. Maar ondanks alle geboekte vooruitgang is gelijkheid in het gezin ook vandaag nog een uitdaging.

Publicatiedatum: 2019

Gratis downloaden

Bestellen

(Nederlands)

Moeders en vaders: geen vanzelfsprekende gelijkheid

(Frans)

Mères et pères : le défi de l'égalité