Nationaal actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 2021-2025

Op 26 november 2021 heeft de Raad van Ministers het nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen, dat werd voorgesteld door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz.

Dit ambitieuze NAP is gebaseerd op het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het zogenaamde Verdrag van Istanbul, en op de tot België gerichte aanbevelingen betreffende de tenuitvoerlegging van dit Verdrag. Het omvat 201 maatregelen van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Publicatiedatum: 2021

Gratis downloaden

Bestellen