Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP) met betrokkenheid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Dit plan wordt gecoördineerd door het Instituut. Verschillende plannen volgden elkaar op: het eerste NAP 2001-2003, het tweede NAP 2004-2007 een derde voor de periode 2008-2009 en een vierde NAP 2010-2014. Deze werkwijze is gericht op een voortdurende verbetering van het beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

Via het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 wil België zijn inspanningen om alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en mannen te voorkomen en te bestrijden opdrijven. Het besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan seksueel geweld. Dit actieplan ligt bovendien volledig in de lijn van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het actieplan concentreert zich op de volgende vormen van geweld: partnergeweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken, (zogenaamd) eergerelateerd geweld en seksueel geweld.

Publicatiedatum: 2015

Gratis downloaden

Bestellen