Onderzoek naar intrafamiliaal geweld en partnergeweld op basis van de gezondheidsenquête 2013

Onderzoek naar intrafamiliaal geweld en partnergeweld op basis van de gezondheidsenquête 2013

In opdracht van het Instituut voerde het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid een specifieke analyse uit die dieper inging op de verbanden tussen de gegevens over intrafamiliaal geweld en partnergeweld enerzijds en de andere gezondheidsinformatie in de Gezondheidsenquête. De nationale gezondheidsenquête is een grootschalige enquête bij gezinnen om een globaal beeld te krijgen van de gezondheid en leefstijl van de Belgische bevolking. In de meest recente Gezondheidsenquête (met gegevens uit 2013) werd een specifieke module gewijd aan het ervaren van geweld.

Publicatiedatum: 2015

Gratis downloaden

Bestellen