Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 46 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

21 - 30 van 46 resultaten

Het doel van deze studie is de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Hiervoor werd de verhouding tussen vrouwen en mannen in de raden van bestuur van organisaties die in het toepassingsgebied van de wet vallen geanalyseerd voor de jaren 2008, 2012 en 2014.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

Deze folder, gepubliceerd in het kader van het Parents@Work project, wil werkende ouders en zwangere werkneemsters informeren over hun rechten en over de ondersteuning die het Instituut en het Toezicht op de Sociale Wetten (arbeidsinspectie) hen kan bieden bij (een vermoeden van) discriminatie.

In deze folder vind je welke rechten je hebt op het werk als je zwanger of moeder bent of het wil worden, wat je kan doen wanneer je omwille van je zwangerschap problemen ondervindt op het werk en hoe je een melding kan indienen bij het Instituut.

Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA). De doelstelling was een genderbewuste analyse van bestaande inkomensgegevens creëren en het ontwikkelen van indicatoren rond gender en inkomen.

Het doel van dit handboek is om een praktische en nuttige tool aan te bieden bij de behandeling van zaken over gelijke beloning.

Het Instituut publiceerde deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De veranderingen in bedrijven en organisaties onder invloed van ICT, brengen heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Meer diversiteit in het bedrijf is er alvast één van. Deze brochure speelt in op een aantal van die mogelijkheden.

In deze brochure leer je meer over ICT-beroepen en over de invloed die ICT uitoefent op eerder 'traditionele' beroepen. Je leest ook meer over de beroepsmogelijkheden, de vereiste vaardigheden en de verschillende opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de ICT-sector.

Pagina's

21 - 30 van 46 resultaten