Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 50 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

31 - 40 van 50 resultaten

Het doel van dit handboek is om een praktische en nuttige tool aan te bieden bij de behandeling van zaken over gelijke beloning.

Het Instituut publiceerde deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De veranderingen in bedrijven en organisaties onder invloed van ICT, brengen heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Meer diversiteit in het bedrijf is er alvast één van. Deze brochure speelt in op een aantal van die mogelijkheden.

In deze brochure leer je meer over ICT-beroepen en over de invloed die ICT uitoefent op eerder 'traditionele' beroepen. Je leest ook meer over de beroepsmogelijkheden, de vereiste vaardigheden en de verschillende opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de ICT-sector.

De ICT-sector telt momenteel slechts 20% vrouwen. Hoe kan u als interim- of VDAB-consulent(e) of als recruteringsverantwoordelijke een bijdrage leveren tot een verhoging van dat aantal? De tips in deze brochure helpen u alvast op weg…

Welke beroepen houden verband met de informatie- en communicatietechnologie (ICT)? Welke studies en opleidingen gaan eraan vooraf? Hoe zit het met de voorwaarden en de organisatie van het werk? Wat hebben de verschillende studierichtingen en beroepen te bieden? Aan de hand van deze brochure kan u uw kennis van de sector testen.

In het kader van het Europese project 'De uitdaging van mainstreaming voor de vakbondsbeweging: Hoe kunnen vakbonden gelijkheid integreren tussen vrouwen en mannen, op het werk en in het dagelijks leven?' werd een charter gelijkheid van de Belgische vakbonden opgesteld. In 2006 en 2007 werd dit charter opgevolgd en geëvalueerd.

De Europese Unie streeft al meer dan 50 jaar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen na. Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Deze handleiding heeft de ambitie om enerzijds meer klaarheid te brengen in de basisbeginselen van functiewaarderingsystemen en anderzijds te waarschuwen voor risico’s op discriminatie in het functiewaarderingsproces.

Deze studie gaat in op genderverschillen in pensioeninkomen, de zogenaamde genderpensioenkloof.

Pagina's

31 - 40 van 50 resultaten