Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 46 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

31 - 40 van 46 resultaten

De ICT-sector telt momenteel slechts 20% vrouwen. Hoe kan u als interim- of VDAB-consulent(e) of als recruteringsverantwoordelijke een bijdrage leveren tot een verhoging van dat aantal? De tips in deze brochure helpen u alvast op weg…

Welke beroepen houden verband met de informatie- en communicatietechnologie (ICT)? Welke studies en opleidingen gaan eraan vooraf? Hoe zit het met de voorwaarden en de organisatie van het werk? Wat hebben de verschillende studierichtingen en beroepen te bieden? Aan de hand van deze brochure kan u uw kennis van de sector testen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert jaarlijks loonkloofcijfers op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

In het kader van het Europese project 'De uitdaging van mainstreaming voor de vakbondsbeweging: Hoe kunnen vakbonden gelijkheid integreren tussen vrouwen en mannen, op het werk en in het dagelijks leven?' werd een charter gelijkheid van de Belgische vakbonden opgesteld. In 2006 en 2007 werd dit charter opgevolgd en geëvalueerd.

De Europese Unie streeft al meer dan 50 jaar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen na. Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Deze handleiding heeft de ambitie om enerzijds meer klaarheid te brengen in de basisbeginselen van functiewaarderingsystemen en anderzijds te waarschuwen voor risico’s op discriminatie in het functiewaarderingsproces.

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

In 2015 werd een eerste studie uitgevoerd op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités in 2008, 2012 en 2014. Het doel ervan was om de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Deze tweede studie brengt deze informatie up-to-date en analyseert de resultaten voor 2016.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

Pagina's

31 - 40 van 46 resultaten