Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 20 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 20 resultaten

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Deze studie kadert in het Europees project 'Men in the family'.

De studie ‘Moeders en vaders: geen vanzelfsprekende gelijkheid’ traceert de geschiedenis van de gezinsmodellen in België van de 19de tot de 21ste eeuw, en meer in het bijzonder de rol van moeders en vaders gedurende deze periode.

Wist u dat het vaderschapsverlof met ingang van 1 juli 2002 tien dagen bedraagt in plaats van drie? Vandaag willen vaders meer tijd spenderen aan hun kind, en ze hebben gelijk!

De brochure is de eerste editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

De brochure is de tweede editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers en vakbonden, maar ook voor vaders en moeders. De gids maakt duidelijk waarom het ouderschap van vaders binnen de onderneming een interessante uitdaging is en de motor van een positieve dynamiek kan zijn.

In 2008 liet het Instituut een onderzoek uitvoeren rond zwangerschapsdiscriminatie om de klachten die het ontving ruimer te kunnen kaderen en een zicht te krijgen op de omvang van het verschijnsel in België. Het huidige onderzoeksrapport is de weerslag van het vervolgonderzoek dat werd uitgevoerd door Vlerick Business School.

De Belgische situatie op het vlak van zwangerschapsgerelateerde discriminatie op de werkvloer.

Deze gids bevat adviezen en reflexen die werkgevers en werknemers zouden moeten aannemen bij de zwangerschap of het moederschap van een werkneemster.

Pagina's

11 - 20 van 20 resultaten