Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 33 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 33 resultaten

Praten over partnergeweld is niet zo eenvoudig, waardoor het kan lijken alsof je de enige bent die ermee wordt geconfronteerd. Niets is helaas minder waar. Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving.

Seksueel geweld is een probleem voor de volksgezondheid dat ook vele mensen in België treft. Om de slachtoffers van seksueel geweld in België beter te begeleiden, heeft de Belgische regering in 2017 drie Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht.

In deze folder willen we je meer inzicht bieden in het fenomeen eergerelateerd geweld en vind je enkele tips over hoe je hiermee kan omgaan.

Een studie over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld.

Het doel van deze handleiding is tweeledig: ervoor zorgen dat dienstverleners potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter leren herkennen en daarnaast een aantal pistes voorstellen om die slachtoffers te begeleiden.

Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de ernst en omvang van deze problematiek en op die manier preventie en bestaande bijstand te verbeteren en aan te passen aan de noden van de slachtoffers van deze praktijken.

De brochure wil een leidraad zijn voor iedereen die bij geweld betrokken wordt. Ze bevat definities en een groot aantal praktische tips die u op weg kunnen zetten om het hoofd te bieden aan het geweld.

Deze handleiding tracht een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van partnergeweld en hen in deze taak te ondersteunen.

Deze handleiding tracht een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van seksueel geweld en hen in deze taak te ondersteunen.

De handleiding tracht een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking en hen in deze taak te ondersteunen.

Pagina's

1 - 10 van 33 resultaten