Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 9 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 9 van 9 resultaten

De basisdocumentatie zag het licht in 1985 ter gelegenheid van een studiedag van de Commissie Vrouwenarbeid met het oog op de sensibilisatie van de juridische wereld rond de gelijkekansenproblematiek.

Als ouder is het nieuws dat je kind een variatie van de geslachtskenmerken heeft niet eenvoudig. Misschien weet je niet wat dit juist inhoudt en wat dit kan betekenen voor het leven van je kind. Deze brochure wil je een eerste houvast bieden.

Deze folder geeft aan eigenaars, huurders en professionals uit de sector meer informatie over de wetgeving ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, zodat elke vrouw en elke man toegang kan hebben tot huisvesting zonder verschillend te worden behandeld.

In dit onderzoek werd het lokale gelijkekansenbeleid van de federale overheid geëvalueerd.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

De e-Codex Gelijkheid V/M is een chronologisch geordend geheel van verdragen en wetteksten m.b.t. thema’s waarvoor het Instituut bevoegd is.

De studie heeft betrekking op een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de toepassing van de wet en een beoordeling van zijn doeltreffendheid en van de eventuele lacunes en zwakke punten van de wet.

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

Vrouwenbewegingen, trans en intersekse bewegingen en andere verenigingen ontwikkelen tal van projecten om de maatschappelijke emancipatie van vrouwen en/of de gendergelijkheid te stimuleren en de strijd tegen genderdiscriminatie aan te gaan. Om deze initiatieven te ondersteunen en te stimuleren lanceert de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz, in 2022 'Zolang Het Nodig Is! Projectoproep voor Gendergelijkheid'.

1 - 9 van 9 resultaten