Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 1 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 1 van 1 resultaten

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

1 - 1 van 1 resultaten