Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 9 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 9 van 9 resultaten

Hoe denken, voelen en reageren mannen en vrouwen, holebi’s en hetero’s, cisgenders en transgenders over thema’s als seksisme, holebifobie, lesbofobie, bifobie en transfobie?

In de huidige wet op de transseksualiteit worden strenge, medische voorwaarden gesteld voor het wijzigen van de M of V op de identiteitskaart. Deze studie vergelijkt de transwetgeving in verschillende Europese landen en in enkele landen daarbuiten en toetst deze aan de mensenrechten.

In deze folder voor transgender personen geeft het Instituut tips bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering.

Deze gids is bestemd voor alle werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transgender personen op het werk.

De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht.

Dit rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek van het Instituut naar de ervaringen van transgender personen, de concrete situaties waarin ze terechtkomen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden.

Met deze folder wil het Instituut transgender en non-binaire personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

Dit rapport, dat op verzoek van het Instituut is opgesteld door de Equality Law Clinic van de ULB, analyseert de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof op het Belgische recht en de manieren waarop gevolg kan worden gegeven aan dit arrest in het licht van de eerbiediging van de mensenrechten en van het vergelijkend recht.

Wanneer een persoon bij de burgerlijke stand een wijziging van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart aanvraagt, wordt dit geregistreerd door het Rijksregister.

1 - 9 van 9 resultaten