Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 198 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

21 - 30 van 198 resultaten

Om de draagwijdte van de problematiek met betrekking tot vrouwelijke nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers in kaart te brengen en om de toekomstige actielijnen ter zake te bepalen, heeft het Instituut een verkennend onderzoek laten uitvoeren over de genderdimensie in het Belgische asiel- en migratiebeleid.

Deze studie beschrijft de globale evolutie tussen 2008 en 2017 van de genderverdeling van enkele verlofstelsels en arbeidstijdregelingen, met name tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof.

Deze studie maakt de balans op van de verdeling tussen vrouwen en mannen bij de verschillende vormen van verlof en flexibele werktijdregelingen. 

In deze analyse wordt de huidige Belgische wet ter bestrijding van de loonkloof toegelicht.

In dit minirapport wordt dieper ingegaan op de genderverschillen bij de professionele sporters.  

Sociale ongelijkheden bestrijden vereist dat ze gemeten en verklaard worden. De Regering heeft aan het Instituut en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid gevraagd om een eerste verslag over de loonkloof op te stellen om zo te beschikken over precieze en globale referentiegegevens per sector.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft op 14 maart 2008 het tweede jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Het Instituut heeft op 2 april 2009 het derde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Het Instituut heeft op 31 maart 2010 het vierde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Dit zesde jaarlijkse rapport over de loonkloof geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Pagina's

21 - 30 van 198 resultaten