Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 198 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

41 - 50 van 198 resultaten

Dit rapport biedt een overzicht van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert jaarlijks loonkloofcijfers op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

In de huidige wet op de transseksualiteit worden strenge, medische voorwaarden gesteld voor het wijzigen van de M of V op de identiteitskaart. Deze studie vergelijkt de transwetgeving in verschillende Europese landen en in enkele landen daarbuiten en toetst deze aan de mensenrechten.

In deze publicatie nemen we de organisatie van betaalde arbeid onder de loep. Op die manier proberen we een beter zicht te krijgen op hoe de combinatie arbeid en gezin vandaag gestalte krijgt in België en hoe vrouwen en mannen zich tot elkaar verhouden in de ordening van de werktijd.

Deze brochure maakt de balans op van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003.

In deze brochure wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in het Belgische federale Parlement na de parlementverkiezingen van 10 juni 2007.

Op 14 oktober 2018 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraden.  Het Instituut heeft de resultaten verzameld en er een analyse van gemaakt.

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de verkiezingen van 25 mei 2014.

Op 26 mei 2019 bepaalden de kiezers wie hen mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement, in het federaal parlement en in de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen. Net als na elke verkiezing heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de verkiezingsresultaten ingezameld en er vervolgens een genderanalyse van gemaakt.

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de regionale parlementen en in het Europees Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009.

Pagina's

41 - 50 van 198 resultaten