Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

81 - 90 van 186 resultaten

De brochure wil een leidraad zijn voor iedereen die bij geweld betrokken wordt. Ze bevat definities en een groot aantal praktische tips die u op weg kunnen zetten om het hoofd te bieden aan het geweld.

Deze gids is bestemd voor alle werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transgender personen op het werk.

De gids dient zich aan als een concreet werkinstrument dat lokale overheden wil stimuleren en ondersteunen in hun wil om de gelijkheid van kansen en diversiteit binnen hun stad of gemeente verder te ontwikkelen.

Op verzoek van Joëlle Milquet, Vice-Eerste minister en minister van Werk en van Gelijke kansen heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan Sophia de opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België uit te voeren.

Deze publicatie heeft tot doel om aan te tonen hoe de publieke overheden de genderdimensie in hun beleid kunnen integreren en operationeel kunnen maken, teneinde de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken. Deze bijdrage buigt zich eveneens over de verschillende concepten, methodes, structuren en instrumenten.

Deze handleiding tracht een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van partnergeweld en hen in deze taak te ondersteunen.

Deze handleiding tracht een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van seksueel geweld en hen in deze taak te ondersteunen.

De handleiding tracht een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking en hen in deze taak te ondersteunen.

Door middel van duidelijke instructies en concrete voorbeelden legt de handleiding uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij de uitvoering van overheidsopdrachten rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen.

Deze publicatie legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij het gebruik van subsidies rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen.

Pagina's

81 - 90 van 186 resultaten