Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 53 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 53 resultaten

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen liet een studie uitvoeren naar de neutraliteit van de analytische functieclassificatiesystemen door het consortium Berenschot Belgium en de onderzoekscentra SEIN (Universiteit Hasselt) en EGiD (Hec-Ulg).

Deze checklist kan gebruikt worden om seksediscriminaties in de functieclassificatie op te sporen.

Dit onderzoek, gevoerd in 2018, bevat de bevindingen over de samenstelling van raden van bestuur en directiecomités van beursgenoteerde Belgische bedrijven in het jaar 2017.

In dit onderzoek worden de ervaringen van mannen met betrekking tot vaderschapsverlof in kaart gebracht.

In deze analyse wordt de huidige Belgische wet ter bestrijding van de loonkloof toegelicht.

In dit minirapport wordt dieper ingegaan op de genderverschillen bij de professionele sporters.  

Sociale ongelijkheden bestrijden vereist dat ze gemeten en verklaard worden. De Regering heeft aan het Instituut en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid gevraagd om een eerste verslag over de loonkloof op te stellen om zo te beschikken over precieze en globale referentiegegevens per sector.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft op 14 maart 2008 het tweede jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Het Instituut heeft op 2 april 2009 het derde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Het Instituut heeft op 31 maart 2010 het vierde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Pagina's

1 - 10 van 53 resultaten