Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 18 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 18 resultaten

Dit boekje wil de nood aan informatie lenigen, verhalen van werknemers en werkgevers bundelen en ouderschap ‘sexy maken’, door de lancering van een logo waarmee oudervriendelijke werkgevers zich kunnen ‘outen’.

In dit onderzoek worden de ervaringen van mannen met betrekking tot vaderschapsverlof in kaart gebracht.

Deze studie beschrijft de globale evolutie tussen 2008 en 2017 van de genderverdeling van enkele verlofstelsels en arbeidstijdregelingen, met name tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof.

In deze publicatie nemen we de organisatie van betaalde arbeid onder de loep. Op die manier proberen we een beter zicht te krijgen op hoe de combinatie arbeid en gezin vandaag gestalte krijgt in België en hoe vrouwen en mannen zich tot elkaar verhouden in de ordening van de werktijd.

In deze folder vind je welke rechten je hebt op het werk als je zwanger of moeder bent of het wil worden, wat je kan doen wanneer je omwille van je zwangerschap problemen ondervindt op het werk en hoe je een melding kan indienen bij het Instituut.

In dit rapport beschrijven en vergelijken we de tijdsbesteding van Belgische vrouwen en mannen.

Met de publicatie van deze opvolgstudie wordt de evolutie qua genderverschillen inzake tijdsbesteding geschetst.

Het Instituut heeft een informatiebrochure opgesteld voor werkende vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan om hen te informeren over hun rechten en plichten en over de beschermingsmaatregelen tijdens hun behandeling.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Deze studie kadert in het Europees project 'Men in the family'.

Pagina's

1 - 10 van 18 resultaten