Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 22 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 22 resultaten

Dit rapport brengt de resultaten van het onderzoek 'De integratie van een genderdimensie binnen de Belgische politieke partijen'. Hierin stond de vraag centraal in welke mate de Belgische partijen een genderdimensie hebben geïntegreerd en wat de draagwijdte van de in dit kader genomen maatregelen is.

Deze publicatie brengt de resultaten van het onderzoek 'De deelname van mannen en vrouwen aan de Belgische politiek'. In het kader van deze studie willen we meer inzicht krijgen in de evolutie van de representatie van vrouwen in het Belgische politieke leven na de goedkeuring en toepassing van de pariteitswetten.

Dit onderzoek, gevoerd in 2018, bevat de bevindingen over de samenstelling van raden van bestuur en directiecomités van beursgenoteerde Belgische bedrijven in het jaar 2017.

Deze brochure maakt de balans op van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003.

In deze brochure wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in het Belgische federale Parlement na de parlementverkiezingen van 10 juni 2007.

Op 14 oktober 2018 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraden.  Het Instituut heeft de resultaten verzameld en er een analyse van gemaakt.

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de verkiezingen van 25 mei 2014.

Op 26 mei 2019 bepaalden de kiezers wie hen mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement, in het federaal parlement en in de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen. Net als na elke verkiezing heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de verkiezingsresultaten ingezameld en er vervolgens een genderanalyse van gemaakt.

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de regionale parlementen en in het Europees Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009.

Dit rapport brengt de resultaten van het onderzoek 'Trajecten van vrouwen in de Belgische politiek'. In het kader van deze studie willen we een beter begrip krijgen van de profielen en trajecten van de Belgische vrouwelijke politici.

Pagina's

1 - 10 van 22 resultaten