Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 22 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 22 resultaten

Het doel van deze studie is de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Hiervoor werd de verhouding tussen vrouwen en mannen in de raden van bestuur van organisaties die in het toepassingsgebied van de wet vallen geanalyseerd voor de jaren 2008, 2012 en 2014.

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de verkiezingen van 13 juni 2010.

Deze publicatie volgt de levensloop van Miet Smet met de moeilijkheden en successen op haar politieke pad voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Laurette Onkelinx, federaal Minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor Gelijke Kansen, gaf in 2001 aan het AVG-CARHIF de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de vrouwelijke participatie aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

In 2015 werd een eerste studie uitgevoerd op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités in 2008, 2012 en 2014. Het doel ervan was om de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Deze tweede studie brengt deze informatie up-to-date en analyseert de resultaten voor 2016.

Profiel van de kandidates voor de verkiezingen van 13 juni 1999.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

In deze studie wordt ingegaan op de evolutie van de aanwezigheid van vrouwen en mannen in topfuncties van de federale overheid tussen 2012 en 2017.

Pagina's

11 - 20 van 22 resultaten