Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 24 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 24 resultaten

Praten over partnergeweld is niet zo eenvoudig, waardoor het kan lijken alsof je de enige bent die ermee wordt geconfronteerd. Niets is helaas minder waar. Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving.

Seksueel geweld is een probleem voor de volksgezondheid dat ook vele mensen in België treft. Om de slachtoffers van seksueel geweld in België beter te begeleiden, heeft de Belgische regering in 2017 drie Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht.

In deze folder willen we je meer inzicht bieden in het fenomeen eergerelateerd geweld en vind je enkele tips over hoe je hiermee kan omgaan.

Een studie over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld.

Het doel van deze handleiding is tweeledig: ervoor zorgen dat dienstverleners potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter leren herkennen en daarnaast een aantal pistes voorstellen om die slachtoffers te begeleiden.

Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de ernst en omvang van deze problematiek en op die manier preventie en bestaande bijstand te verbeteren en aan te passen aan de noden van de slachtoffers van deze praktijken.

De brochure wil een leidraad zijn voor iedereen die bij geweld betrokken wordt. Ze bevat definities en een groot aantal praktische tips die u op weg kunnen zetten om het hoofd te bieden aan het geweld.

Deze publicatie geeft de belangrijkste bevindingen weer van een project genaamd MATRFIFOR dat werd gefinancierd door het programma van de Europese Commissie ‘Preventie en bestrijding van misdaad'.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Het doel van deze meldcode is ambtenaren van de burgerlijke stand de nodige tools aan te reiken om gedwongen huwelijken te herkennen en op de correcte, wettelijke manier aan te pakken.

Pagina's

1 - 10 van 24 resultaten