Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 6 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 6 van 6 resultaten

In de legislatuur 2003-2007 heeft de Belgische Senaat een resolutie aangenomen over het imago van vrouwen en mannen in de reclame. In navolging van deze resolutie heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een diepgaand onderzoek laten verrichten naar de beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame.

Hoe denken, voelen en reageren mannen en vrouwen, holebi’s en hetero’s, cisgenders en transgenders over thema’s als seksisme, holebifobie, lesbofobie, bifobie en transfobie?

Omwille van de noodzaak aan een goede, gefundeerde en praktisch werkbare definitie van seksisme, heeft het IGVM een onderzoeksopdracht uitgeschreven. Dit rapport vormt er de neerslag van.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Op 3 augustus 2014 trad er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking. Deze folder bevat meer informatie en uitleg over deze wet.

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

1 - 6 van 6 resultaten