Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 20 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 20 resultaten

Deze checklist begeleidt de ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie en het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten’.

Deze checklist begeleidt de ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies’.

Een praktische gids voor gender mainstreaming in overheidscommunicatie.

Deze COMM Collection heeft als voornaamste doelstelling de federale communicatoren/communicatrices een praktische tool aan te bieden die hen kan helpen de genderdimensie te integreren, om zo tot gelijkheid tussen man en vrouw te komen en een neutrale communicatie tot stand te brengen die vrij is van genderstereotypes.

De ‘checklist genderdimensie’ is opgesteld met als doel de identificatie van de ‘genderdimensie’ in verschillende dossiers (voorstellen van regelgeving, budgettaire allocaties, subsidies …) te vergemakkelijken.

In deze handleiding vindt u enkele aandachtspunten, tips en praktische voorbeelden.

Deze folder wil het begrip gender budgeting definiëren en verduidelijken.

De gids dient zich aan als een concreet werkinstrument dat lokale overheden wil stimuleren en ondersteunen in hun wil om de gelijkheid van kansen en diversiteit binnen hun stad of gemeente verder te ontwikkelen.

Deze publicatie heeft tot doel om aan te tonen hoe de publieke overheden de genderdimensie in hun beleid kunnen integreren en operationeel kunnen maken, teneinde de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken. Deze bijdrage buigt zich eveneens over de verschillende concepten, methodes, structuren en instrumenten.

Door middel van duidelijke instructies en concrete voorbeelden legt de handleiding uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij de uitvoering van overheidsopdrachten rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen.

Pagina's

1 - 10 van 20 resultaten