Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 186 resultaten

Praten over partnergeweld is niet zo eenvoudig, waardoor het kan lijken alsof je de enige bent die ermee wordt geconfronteerd. Niets is helaas minder waar. Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving.

Deze checklist kan gebruikt worden om seksediscriminaties in de functieclassificatie op te sporen.

Deze checklist begeleidt de ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie en het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten’.

Deze checklist begeleidt de ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies’.

Een praktische gids voor gender mainstreaming in overheidscommunicatie.

Deze publicatie brengt de resultaten van het onderzoek 'De deelname van mannen en vrouwen aan de Belgische politiek'. In het kader van deze studie willen we meer inzicht krijgen in de evolutie van de representatie van vrouwen in het Belgische politieke leven na de goedkeuring en toepassing van de pariteitswetten.

Dit onderzoek, gevoerd in 2018, bevat de bevindingen over de samenstelling van raden van bestuur en directiecomités van beursgenoteerde Belgische bedrijven in het jaar 2017.

In dit onderzoek worden de ervaringen van mannen met betrekking tot vaderschapsverlof in kaart gebracht.

Deze COMM Collection heeft als voornaamste doelstelling de federale communicatoren/communicatrices een praktische tool aan te bieden die hen kan helpen de genderdimensie te integreren, om zo tot gelijkheid tussen man en vrouw te komen en een neutrale communicatie tot stand te brengen die vrij is van genderstereotypes.

Om de draagwijdte van de problematiek met betrekking tot vrouwelijke nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers in kaart te brengen en om de toekomstige actielijnen ter zake te bepalen, heeft het Instituut een verkennend onderzoek laten uitvoeren over de genderdimensie in het Belgische asiel- en migratiebeleid.

Pagina's

11 - 20 van 186 resultaten