Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 194 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

101 - 110 van 194 resultaten

Deze publicatie geeft de belangrijkste bevindingen weer van een project genaamd MATRFIFOR dat werd gefinancierd door het programma van de Europese Commissie ‘Preventie en bestrijding van misdaad'.

De veranderingen in bedrijven en organisaties onder invloed van ICT, brengen heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Meer diversiteit in het bedrijf is er alvast één van. Deze brochure speelt in op een aantal van die mogelijkheden.

In deze brochure leer je meer over ICT-beroepen en over de invloed die ICT uitoefent op eerder 'traditionele' beroepen. Je leest ook meer over de beroepsmogelijkheden, de vereiste vaardigheden en de verschillende opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de ICT-sector.

De ICT-sector telt momenteel slechts 20% vrouwen. Hoe kan u als interim- of VDAB-consulent(e) of als recruteringsverantwoordelijke een bijdrage leveren tot een verhoging van dat aantal? De tips in deze brochure helpen u alvast op weg…

Welke beroepen houden verband met de informatie- en communicatietechnologie (ICT)? Welke studies en opleidingen gaan eraan vooraf? Hoe zit het met de voorwaarden en de organisatie van het werk? Wat hebben de verschillende studierichtingen en beroepen te bieden? Aan de hand van deze brochure kan u uw kennis van de sector testen.

Het Instituut heeft een informatiebrochure opgesteld voor werkende vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan om hen te informeren over hun rechten en plichten en over de beschermingsmaatregelen tijdens hun behandeling.

Het Instituut en het Observatoire Féministe des Violences faites aux Femmes hebben twee gidsen opgesteld om professionals op het terrein te helpen bij het opsporen van dwingende controle.

In 2012 heeft het Instituut een stand van zaken besteld van de naar geslacht uitgesplitste statistieken en de genderindicatoren die beschikbaar zijn op Belgisch federaal niveau.

Dit document is het eerste jaarverslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Dit tweede jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2006 werden opgestart of verwezenlijkt.

Pagina's

101 - 110 van 194 resultaten