Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

101 - 110 van 186 resultaten

Het Instituut heeft een informatiebrochure opgesteld voor werkende vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan om hen te informeren over hun rechten en plichten en over de beschermingsmaatregelen tijdens hun behandeling.

In 2012 heeft het Instituut een stand van zaken besteld van de naar geslacht uitgesplitste statistieken en de genderindicatoren die beschikbaar zijn op Belgisch federaal niveau.

Dit document is het eerste jaarverslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Dit tweede jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2006 werden opgestart of verwezenlijkt.

Dit derde jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2007 werden opgestart of verwezenlijkt.

Dit vierde jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2008 werden opgestart of verwezenlijkt.

Dit vijfde jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2009 werden opgestart of verwezenlijkt.

Dit zesde jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2010 werden opgestart of verwezenlijkt.

Dit zevende jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2011 werden opgestart of verwezenlijkt.

Dit jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2012 werden opgestart of verwezenlijkt.

Pagina's

101 - 110 van 186 resultaten