Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

121 - 130 van 186 resultaten

Deze brochure legt uit wat je precies moet doen om de M/V in je geboorteakte aan te passen en/of je voornaam te veranderen.

Dit boek volgt het parcours van een militante, en gaat zo in op het feminisme van de jaren 1970 en op feministische eisen die, veertig jaar later, nog even actueel zijn.

Deze 'Leidraad voor een basisopleiding rond gender' is bedoeld als ondersteuning voor de personen die een opleidingsprogramma moeten voorbereiden met het oog op de integratie van de gelijkheid van vrouwen en mannen door middel van een aantal initiatiesessies rond de 'genderaanpak'.

De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht.

Dit rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek van het Instituut naar de ervaringen van transgender personen, de concrete situaties waarin ze terechtkomen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden.

Met deze folder wil het Instituut transgender personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Deze studie kadert in het Europees project 'Men in the family'.

Dit boek schetst een beeld van de wegen naar het militant engagement. Het vestigt ook de aandacht op de strategieën om de wetgeving te veranderen en op het kapitaal belang van de internationale instellingen. Ten slotte zet het ook aan tot nadenken over de ongelijkheden die jammer genoeg nog steeds actueel blijven.

Het doel van deze meldcode is ambtenaren van de burgerlijke stand de nodige tools aan te reiken om gedwongen huwelijken te herkennen en op de correcte, wettelijke manier aan te pakken.

Pagina's

121 - 130 van 186 resultaten