Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 198 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

131 - 140 van 198 resultaten

Deze 'Leidraad voor een basisopleiding rond gender' is bedoeld als ondersteuning voor de personen die een opleidingsprogramma moeten voorbereiden met het oog op de integratie van de gelijkheid van vrouwen en mannen door middel van een aantal initiatiesessies rond de 'genderaanpak'.

De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht.

Dit rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek van het Instituut naar de ervaringen van transgender personen, de concrete situaties waarin ze terechtkomen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Deze studie kadert in het Europees project 'Men in the family'.

Dit boek schetst een beeld van de wegen naar het militant engagement. Het vestigt ook de aandacht op de strategieën om de wetgeving te veranderen en op het kapitaal belang van de internationale instellingen. Ten slotte zet het ook aan tot nadenken over de ongelijkheden die jammer genoeg nog steeds actueel blijven.

Het doel van deze meldcode is ambtenaren van de burgerlijke stand de nodige tools aan te reiken om gedwongen huwelijken te herkennen en op de correcte, wettelijke manier aan te pakken.

U bent het slachtoffer van geslachtsdiscriminatie en u wenst een klacht in te dienen bij het Instituut? Download dan ons meldingsformulier.

Deze publicatie volgt de levensloop van Miet Smet met de moeilijkheden en successen op haar politieke pad voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

De studie ‘Moeders en vaders: geen vanzelfsprekende gelijkheid’ traceert de geschiedenis van de gezinsmodellen in België van de 19de tot de 21ste eeuw, en meer in het bijzonder de rol van moeders en vaders gedurende deze periode.

Pagina's

131 - 140 van 198 resultaten