Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 194 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

131 - 140 van 194 resultaten

Dit rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek van het Instituut naar de ervaringen van transgender personen, de concrete situaties waarin ze terechtkomen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden.

Met deze folder wil het Instituut transgender personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Deze studie kadert in het Europees project 'Men in the family'.

Dit boek schetst een beeld van de wegen naar het militant engagement. Het vestigt ook de aandacht op de strategieën om de wetgeving te veranderen en op het kapitaal belang van de internationale instellingen. Ten slotte zet het ook aan tot nadenken over de ongelijkheden die jammer genoeg nog steeds actueel blijven.

Het doel van deze meldcode is ambtenaren van de burgerlijke stand de nodige tools aan te reiken om gedwongen huwelijken te herkennen en op de correcte, wettelijke manier aan te pakken.

U bent het slachtoffer van geslachtsdiscriminatie en u wenst een klacht in te dienen bij het Instituut? Download dan ons meldingsformulier.

Deze publicatie volgt de levensloop van Miet Smet met de moeilijkheden en successen op haar politieke pad voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

De studie ‘Moeders en vaders: geen vanzelfsprekende gelijkheid’ traceert de geschiedenis van de gezinsmodellen in België van de 19de tot de 21ste eeuw, en meer in het bijzonder de rol van moeders en vaders gedurende deze periode.

Laurette Onkelinx, federaal Minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor Gelijke Kansen, gaf in 2001 aan het AVG-CARHIF de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de vrouwelijke participatie aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.

Pagina's

131 - 140 van 194 resultaten