Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

131 - 140 van 186 resultaten

U bent het slachtoffer van geslachtsdiscriminatie en u wenst een klacht in te dienen bij het Instituut? Download dan ons meldingsformulier.

Deze publicatie volgt de levensloop van Miet Smet met de moeilijkheden en successen op haar politieke pad voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

De studie ‘Moeders en vaders: geen vanzelfsprekende gelijkheid’ traceert de geschiedenis van de gezinsmodellen in België van de 19de tot de 21ste eeuw, en meer in het bijzonder de rol van moeders en vaders gedurende deze periode.

Laurette Onkelinx, federaal Minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor Gelijke Kansen, gaf in 2001 aan het AVG-CARHIF de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de vrouwelijke participatie aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.

Op 26 november 2021 heeft de Raad van Ministers het nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen, dat werd voorgesteld door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz.

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP).

Tussen 2 mei en 9 juni 2017 hebben onderzoekers van de Western University en het Instituut, in samenwerking met de partners van het Instituut, een nationale online enquête uitgevoerd over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken. De enquête omvatte meer dan 40 vragen over de ervaringen van werknemers met partnergeweld en de werkomgeving.

In opdracht van het Instituut voerde het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid een specifieke analyse uit die dieper inging op de verbanden tussen de gegevens over intrafamiliaal geweld en partnergeweld enerzijds en de andere gezondheidsinformatie in de Gezondheidsenquête.

In het kader van het Europese project 'De uitdaging van mainstreaming voor de vakbondsbeweging: Hoe kunnen vakbonden gelijkheid integreren tussen vrouwen en mannen, op het werk en in het dagelijks leven?' werd een charter gelijkheid van de Belgische vakbonden opgesteld. In 2006 en 2007 werd dit charter opgevolgd en geëvalueerd.

De e-Codex Gelijkheid V/M is een chronologisch geordend geheel van verdragen en wetteksten m.b.t. thema’s waarvoor het Instituut bevoegd is.

Pagina's

131 - 140 van 186 resultaten