Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 185 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

151 - 160 van 185 resultaten

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP).

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

Het Instituut werkte, samen met migrantenorganisaties en Oekraïense vluchtelingen, een praktische toolkit uit voor alle professionals die in contact kunnen komen met vluchtelingen.

Wanneer een persoon bij de burgerlijke stand een wijziging van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart aanvraagt, wordt dit geregistreerd door het Rijksregister.

Dit tussentijds verslag bestaat uit een verslag van de Regering over de tenuitvoerlegging van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007, een verslag van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en een verslag van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.

In 2015 werd een eerste studie uitgevoerd op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités in 2008, 2012 en 2014. Het doel ervan was om de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Deze tweede studie brengt deze informatie up-to-date en analyseert de resultaten voor 2016.

Oorlogen en gewapende conflicten hebben altijd een andere impact gehad op vrouwen dan op mannen. Terwijl mannen vaker rechtstreeks bij gewapende conflicten betrokken zijn, voelen vrouwen het effect van gewapende conflicten zowel indirect, wegens moeilijke en onveilige omstandigheden veroorzaakt door oorlog, als direct, in de hoedanigheid van burgerslachtoffer.

Éen van de vernieuwende aspecten van het ‘Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ was de jaarlijkse rapportage die via actielijn 33 geïntroduceerd werd.

Éen van de vernieuwende aspecten van het ‘Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ was de jaarlijkse rapportage die via actielijn 33 geïntroduceerd werd.

Éen van de vernieuwende aspecten van het ‘Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ was de jaarlijkse rapportage die via actielijn 33 geïntroduceerd werd. Dit is zowel een instrument dat de betrokken

Pagina's

151 - 160 van 185 resultaten