Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 172 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

161 - 170 van 172 resultaten

In deze studie wordt ingegaan op de evolutie van de aanwezigheid van vrouwen en mannen in topfuncties van de federale overheid tussen 2012 en 2017.

In deze derde editie van Vrouwen en mannen in België vindt u opnieuw een uitgebreid overzicht van de belangrijkste genderindicatoren, ingedeeld in thematische hoofdstukken.

De brochure is de eerste editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

De brochure is de tweede editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

Resolutie 1325, getiteld ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, beoogt zowel de preventie van en bescherming tegen geweld op vrouwen en meisjes alsook de participatie van vrouwen in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid te bevorderen. Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de VN Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal Actieplan (NAP) uit te werken.

De Vrouwenraad heeft met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handige brochure uitgebracht met ideeën voor actie voor al wie begaan is met vrouwen en hun rol bij vredesprocessen, bij de wederopbouw van gemeenschap en land en bij conflictpreventie.

Deze publicatie geeft informatie over de mechanismen van partnergeweld en de gevolgen ervan op de werkplek en belicht hoe werkneemsters/werknemers die met dergelijk geweld worden geconfronteerd, kunnen worden ondersteund.

Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers en vakbonden, maar ook voor vaders en moeders. De gids maakt duidelijk waarom het ouderschap van vaders binnen de onderneming een interessante uitdaging is en de motor van een positieve dynamiek kan zijn.

Wat zijn de in België voorkomende (psychosociale) processen of scenario’s die leiden tot de ontwikkeling van eergerelateerd geweld binnen gezin, familie of (lokale) gemeenschap en hoe dienen hulpverlening en beleid hierop te reageren?

In 2008 liet het Instituut een onderzoek uitvoeren rond zwangerschapsdiscriminatie om de klachten die het ontving ruimer te kunnen kaderen en een zicht te krijgen op de omvang van het verschijnsel in België. Het huidige onderzoeksrapport is de weerslag van het vervolgonderzoek dat werd uitgevoerd door Vlerick Business School.

Pagina's

161 - 170 van 172 resultaten