Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

161 - 170 van 186 resultaten

Éen van de vernieuwende aspecten van het ‘Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ was de jaarlijkse rapportage die via actielijn 33 geïntroduceerd werd. Dit is zowel een instrument dat de betrokken

Wist u dat het vaderschapsverlof met ingang van 1 juli 2002 tien dagen bedraagt in plaats van drie? Vandaag willen vaders meer tijd spenderen aan hun kind, en ze hebben gelijk!

Verslag van het colloquium over eerwraak dat plaats vond op 5 maart 2008.

Dit verslag heeft betrekking op de periode die voor de administraties gaat van oktober 2014 (vorming van de regering) tot december 2018 en voor de regeringsleden van juli 2015 (aanname Federaal plan gender mainstreaming) tot december 2018.

In februari 2022 werd het Vierde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2022-2026) voorgesteld op de Ministerraad. De rapportage aan het Parlement uit de vorige plannen werd behouden.

Het ‘Vierde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2022-2026) heeft de rapportage uit het derde Nationaal Actieplan behouden. Dit is zowel een instrument dat de betrokken departementen de mogelijkheid biedt hun eigen vorderingen te monitoren als een middel om de bevolking (in eerste instantie vertegenwoordigd door het Parlement en het maatschappelijke middenveld) te informeren over de voorziene en uitgevoerde acties.

Profiel van de kandidates voor de verkiezingen van 13 juni 1999.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

Een sensibiliserende verkenning en een participatief onderzoek naar de levensomstandigheden van vrouwelijke vluchtelingen in de Belgische onthaalcentra.

Pagina's

161 - 170 van 186 resultaten