Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 185 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

161 - 170 van 185 resultaten

Wist u dat het vaderschapsverlof met ingang van 1 juli 2002 tien dagen bedraagt in plaats van drie? Vandaag willen vaders meer tijd spenderen aan hun kind, en ze hebben gelijk!

Verslag van het colloquium over eerwraak dat plaats vond op 5 maart 2008.

Het artikel 5 van de wet van 12 januari 2007 vraagt aan de Regering om aan de federale kamers een verslag op het eind van de legislatuur voor te leggen over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad

Dit verslag heeft betrekking op de periode die voor de administraties gaat van oktober 2014 (vorming van de regering) tot december 2018 en voor de regeringsleden van juli 2015 (aanname Federaal plan gender mainstreaming) tot december 2018.

In februari 2022 werd het Vierde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2022-2026) voorgesteld op de Ministerraad. De rapportage aan het Parlement uit de vorige plannen werd behouden.

Profiel van de kandidates voor de verkiezingen van 13 juni 1999.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen.

Een sensibiliserende verkenning en een participatief onderzoek naar de levensomstandigheden van vrouwelijke vluchtelingen in de Belgische onthaalcentra.

In deze studie wordt ingegaan op de evolutie van de aanwezigheid van vrouwen en mannen in topfuncties van de federale overheid tussen 2012 en 2017.

Pagina's

161 - 170 van 185 resultaten