Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 174 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

171 - 174 van 174 resultaten

Wat zijn de in België voorkomende (psychosociale) processen of scenario’s die leiden tot de ontwikkeling van eergerelateerd geweld binnen gezin, familie of (lokale) gemeenschap en hoe dienen hulpverlening en beleid hierop te reageren?

In 2008 liet het Instituut een onderzoek uitvoeren rond zwangerschapsdiscriminatie om de klachten die het ontving ruimer te kunnen kaderen en een zicht te krijgen op de omvang van het verschijnsel in België. Het huidige onderzoeksrapport is de weerslag van het vervolgonderzoek dat werd uitgevoerd door Vlerick Business School.

De Belgische situatie op het vlak van zwangerschapsgerelateerde discriminatie op de werkvloer.

Deze gids bevat adviezen en reflexen die werkgevers en werknemers zouden moeten aannemen bij de zwangerschap of het moederschap van een werkneemster.

Pagina's

171 - 174 van 174 resultaten