Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 194 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

191 - 194 van 194 resultaten

Deze documenten maken integraal deel uit van het ZSG-model. Het hoofddocument legt de nationale criteria vast waaraan de Zorgcentra na Seksueel Geweld in België moeten voldoen en beschrijft de toe te passen standaardprocedures. In de handelingsplannen worden de werkprocessen van de verschillende functies die worden opgenomen binnen de Zorgcentra na Seksueel Geweld toegelicht.

In 2008 liet het Instituut een onderzoek uitvoeren rond zwangerschapsdiscriminatie om de klachten die het ontving ruimer te kunnen kaderen en een zicht te krijgen op de omvang van het verschijnsel in België. Het huidige onderzoeksrapport is de weerslag van het vervolgonderzoek dat werd uitgevoerd door Vlerick Business School.

De Belgische situatie op het vlak van zwangerschapsgerelateerde discriminatie op de werkvloer.

Deze gids bevat adviezen en reflexen die werkgevers en werknemers zouden moeten aannemen bij de zwangerschap of het moederschap van een werkneemster.

Pagina's

191 - 194 van 194 resultaten