Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 194 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

61 - 70 van 194 resultaten

Deze folder geeft aan eigenaars, huurders en professionals uit de sector meer informatie over de wetgeving ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, zodat elke vrouw en elke man toegang kan hebben tot huisvesting zonder verschillend te worden behandeld.

Sollicitanten vinden in deze publicatie informatie over hun rechten en een aantal tips om in elke fase van het aanwervingsproces discriminatie op grond van gender te herkennen er ertegen te reageren.

Werkgevers vinden in deze publicatie informatie over het wetgevend kader, naast een aantal tips om in elke fase van het aanwervingsproces discriminatie op grond van gender te voorkomen en te verhelpen. Met deze gids wil het Instituut aangeven waar en hoe het fout kan gaan en waarvoor werkgevers extra aandachtig moeten zijn.

Seksueel geweld is een probleem voor de volksgezondheid dat ook vele mensen in België treft. Om de slachtoffers van seksueel geweld in België beter te begeleiden, heeft de Belgische regering in 2017 drie Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht.

In deze folder voor transgender personen geeft het Instituut tips bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering.

In deze folder willen we je meer inzicht bieden in het fenomeen eergerelateerd geweld en vind je enkele tips over hoe je hiermee kan omgaan.

Het doel van deze studie is de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Hiervoor werd de verhouding tussen vrouwen en mannen in de raden van bestuur van organisaties die in het toepassingsgebied van de wet vallen geanalyseerd voor de jaren 2008, 2012 en 2014.

In dit boek willen we de verwezenlijkingen van een uitzonderlijke vrouw belichten. Op die manier wordt ook de context in herinnering gebracht: de wetgeving met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen, de moeilijke ontwikkeling van vrouwenstudies, de grenzen van het gelijkekansenbeleid, de opening naar de paritaire democratie.

Een studie over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

Pagina's

61 - 70 van 194 resultaten