Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 188 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

71 - 80 van 188 resultaten

Deze brochure geeft een antwoord op 50 vragen over internationale families aan de hand van het internationaal privaatrecht.

In dit onderzoek gaan we na of vaders, meemoeders en meeouders gebruik maken van de 15 dagen geboorteverlof, als ze daar recht op hebben. Verder onderzoeken we hoe ze het ouderschap ervaren en hoe ze denken over een aantal dingen. Een belangrijke vraag daarbij is of vaders, meemoeders en meeouders geconfronteerd worden met specifieke problemen.

Deze folder, gepubliceerd in het kader van het Parents@Work project, wil werkende ouders en zwangere werkneemsters informeren over hun rechten en over de ondersteuning die het Instituut en het Toezicht op de Sociale Wetten (arbeidsinspectie) hen kan bieden bij (een vermoeden van) discriminatie.

In deze folder vind je welke rechten je hebt op het werk als je zwanger of moeder bent of het wil worden, wat je kan doen wanneer je omwille van je zwangerschap problemen ondervindt op het werk en hoe je een melding kan indienen bij het Instituut.

Het doel van deze handleiding is tweeledig: ervoor zorgen dat dienstverleners potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter leren herkennen en daarnaast een aantal pistes voorstellen om die slachtoffers te begeleiden.

Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de ernst en omvang van deze problematiek en op die manier preventie en bestaande bijstand te verbeteren en aan te passen aan de noden van de slachtoffers van deze praktijken.

In deze handleiding vindt u enkele aandachtspunten, tips en praktische voorbeelden.

Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA). De doelstelling was een genderbewuste analyse van bestaande inkomensgegevens creëren en het ontwikkelen van indicatoren rond gender en inkomen.

In dit rapport beschrijven en vergelijken we de tijdsbesteding van Belgische vrouwen en mannen.

Met de publicatie van deze opvolgstudie wordt de evolutie qua genderverschillen inzake tijdsbesteding geschetst.

Pagina's

71 - 80 van 188 resultaten