Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 197 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

81 - 90 van 197 resultaten

Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de ernst en omvang van deze problematiek en op die manier preventie en bestaande bijstand te verbeteren en aan te passen aan de noden van de slachtoffers van deze praktijken.

In deze handleiding vindt u enkele aandachtspunten, tips en praktische voorbeelden.

Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA). De doelstelling was een genderbewuste analyse van bestaande inkomensgegevens creëren en het ontwikkelen van indicatoren rond gender en inkomen.

In dit rapport beschrijven en vergelijken we de tijdsbesteding van Belgische vrouwen en mannen.

Met de publicatie van deze opvolgstudie wordt de evolutie qua genderverschillen inzake tijdsbesteding geschetst.

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de verkiezingen van 13 juni 2010.

Deze folder wil het begrip gender budgeting definiëren en verduidelijken.

De brochure wil een leidraad zijn voor iedereen die bij geweld betrokken wordt. Ze bevat definities en een groot aantal praktische tips die u op weg kunnen zetten om het hoofd te bieden aan het geweld.

Deze gids is bestemd voor alle werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transgender personen op het werk.

De gids dient zich aan als een concreet werkinstrument dat lokale overheden wil stimuleren en ondersteunen in hun wil om de gelijkheid van kansen en diversiteit binnen hun stad of gemeente verder te ontwikkelen.

Pagina's

81 - 90 van 197 resultaten