Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 188 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

91 - 100 van 188 resultaten

Door middel van duidelijke instructies en concrete voorbeelden legt de handleiding uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij de uitvoering van overheidsopdrachten rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen.

Deze publicatie legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij het gebruik van subsidies rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen.

De ‘Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid’ legt uit wat gender budgeting is en geeft tal van voorbeelden en nuttige tips om de toepassing van dit principe te bevorderen.

De 'Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen de Belgische federale overheid' legt uit wat gender mainstreaming is en geeft tal van voorbeelden en nuttige tips om dit principe gemakkelijk in de praktijk te brengen.

Deze gids wil gelijkheidsorganen ('Equality Bodies') ideeën en inzichten verschaffen over de bewustmaking van werkgevers en het verzamelen van goede praktijken rond het evenwicht tussen werk en privéleven.

Het doel van dit handboek is om een praktische en nuttige tool aan te bieden bij de behandeling van zaken over gelijke beloning.

Het Instituut publiceerde deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Deze publicatie geeft de belangrijkste bevindingen weer van een project genaamd MATRFIFOR dat werd gefinancierd door het programma van de Europese Commissie ‘Preventie en bestrijding van misdaad'.

De veranderingen in bedrijven en organisaties onder invloed van ICT, brengen heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Meer diversiteit in het bedrijf is er alvast één van. Deze brochure speelt in op een aantal van die mogelijkheden.

In deze brochure leer je meer over ICT-beroepen en over de invloed die ICT uitoefent op eerder 'traditionele' beroepen. Je leest ook meer over de beroepsmogelijkheden, de vereiste vaardigheden en de verschillende opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de ICT-sector.

Pagina's

91 - 100 van 188 resultaten