Rapport over het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 099-2019 van 19 juni 2019 tot gedeeltelijke nietigverklaring van de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van de regelingen inzake transgender personen en de gevolgen hiervan voor het Belgische recht

Op 19 juni 2019 heeft het Grondwettelijk Hof in zijn beslissing nr. 099-2019 een aantal bepalingen van de wet van 25 juni 2017 betreffende de hervorming van de regelingen inzake transgenders nietig verklaard. Het Hof oordeelde dat de onomkeerbare aard van de aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van burgerlijke stand, alsook het feit dat geen rekening was gehouden met de situatie van niet-binaire personen, in strijd waren met de Grondwet.

Dit rapport, dat op verzoek van het Instituut is opgesteld door de Equality Law Clinic van de ULB, analyseert de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof op het Belgische recht en de manieren waarop gevolg kan worden gegeven aan dit arrest in het licht van de eerbiediging van de mensenrechten en van het vergelijkend recht.

Publicatiedatum: 2020

Gratis downloaden

Bestellen