Risicotaxatie instrument eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is een complex fenomeen, vaak met een verborgen karakter. Net als bij (andere vormen van) familiaal geweld, zetten slachtoffers in vele gevallen niet de stap naar hulpverlening of politie, bijvoorbeeld uit schaamte, angst, loyaliteit of door negatieve ervaringen met dienstverlening. Slachtoffers van EGG kunnen bijkomende drempels ervaren omdat geweld kan escaleren wanneer zij problemen naar buiten brengen of hulpverlening inschakelen. Het is daarom van cruciaal belang dat eerstelijns professionals de specifieke dynamieken van EGG kennen en er op een efficiënte manier op kunnen reageren.

Dit instrument is gericht op hulpverleners zoals psychologen, psychiaters, sociaal werkers, sociaal verpleegkundigen, medewerkers binnen slachtofferhulp, vluchthuizen, spoeddiensten, sociale diensten of gezondheidszorg. Het moet hen handvaten bieden om het risico op EGG in te schatten en efficiënte beslissingen te nemen om deze risico’s te verminderen en te managen. Het RTI EGG werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur en een bevraging van hulpverleners. Nauwe samenwerking met het werkveld heeft geleid tot een tool die afgestemd is op de noden en behoeften van de praktijk.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen