Stand van zaken inzake toepassing en doeltreffendheid van de genderwet

De Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de 'Genderwet' genoemd, werd aangenomen om het Belgisch recht inzake discriminatie te vereenvoudigen en dat Belgisch recht in overeenstemming te brengen met het Europees recht.

De evaluatie van de Genderwet (en van de overige federale wetten ter bestrijding van discriminatie) is voorzien in de slotbepaling van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Dit evaluatieverslag moet het voor het Instituut mogelijk maken een objectieve en constructieve analyse voor te stellen van de eventuele zwakke punten en lacunes van de wet.

De studie heeft betrekking op:

  • een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de toepassing van de wet;
  • een beoordeling van zijn doeltreffendheid en van de eventuele lacunes en zwakke punten van de wet.

Publicatiedatum: 2018

Gratis downloaden

Bestellen