Studie over de analyse van de genderdimensie in het Belgische pensioensysteem

Deze studie gaat in op genderverschillen in pensioeninkomen, de zogenaamde genderpensioenkloof.

Vrouwen ontvangen een pensioen dat gemiddeld 26% lager ligt dan dat van mannen. Het pensioen dat iemand bij pensionering ontvangt, is het resultaat van een complex samenspel van verschillende factoren zoals de arbeidsduur, het inkomen, de burgerlijke staat, de opname van zorgactiviteiten of andere individuele kenmerken. Geslacht als zodanig komt niet voor in de wettelijke regels die de toegang tot of de hoogte van het pensioen bepalen. Genderverschillen in pensioeninkomen vloeien dan ook veeleer voort uit genderverschillen in de levensloop die op hun beurt het pensioeninkomen beïnvloeden.

In deze studie kijken wij naar de belangrijkste elementen van het pensioensysteem, hoe deze de gelijkheid in pensioeninkomen tussen mannen en vrouwen beïnvloeden, en in het bijzonder hoe aan­gekondigde of onlangs gewijzigde beleidsmaatregelen de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zullen beïnvloeden.

Publicatiedatum: 2023

Gratis downloaden

Bestellen