Tussentijds verslag over de tenuitvoerlegging van het nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2021-2025

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 werd op 26 november 2021 door alle regeringen van het land aangenomen.

Om te voldoen aan de vereisten van het Verdrag van Istanbul beoogt het NAP de strijd tegen gendergerelateerd geweld op te voeren door middel van maatregelen op het gebied van preventie, bescherming en vervolging, en maakt het deel uit van een geïntegreerde beleidsaanpak waarbij alle bevoegdheidsniveaus betrokken zijn.

Dit tussentijds verslag maakt de balans op van de uitvoering van de maatregelen voor de periode van1 januari 2021 tot 1 november 2023.

Publicatiedatum: 2024

Gratis downloaden

Bestellen