Tweede balans van de wet van 28 juli 2011 over genderquota in raden van bestuur

Het federaal Parlement nam op 28 juli 2011 de zogenaamde quotawet aan die een minimale vertegenwoordiging van een derde van elk geslacht garandeert in de raad van bestuur van sommige economische overheidsbedrijven, beursgenoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij.

In 2015 werd een eerste studie uitgevoerd op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités in 2008, 2012 en 2014. Het doel ervan was om de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Deze tweede studie brengt deze informatie up-to-date en analyseert de resultaten voor 2016.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen