Vierde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2022-2026) – Rapportage 2022

Het ‘Vierde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2022-2026) heeft de rapportage uit het derde Nationaal Actieplan behouden. Dit is zowel een instrument dat de betrokken departementen de mogelijkheid biedt hun eigen vorderingen te monitoren als een middel om de bevolking (in eerste instantie vertegenwoordigd door het Parlement en het maatschappelijke middenveld) te informeren over de voorziene en uitgevoerde acties.

De rapportage volgt de structuur van het derde NAP. Ze is onderverdeeld in dezelfde 6 doelstellingen en herneemt alle 110 actielijnen. Per actielijn wordt er voor de vermelde opvolgingsinstrumenten aangegeven welke acties er uitgevoerd zijn en dit per betrokken departement.

Publicatiedatum: 2023

Gratis downloaden

Bestellen