Vrouwen en mannen binnen de federale administratie

In oktober 2018 wijdde het ‘Netwerk Federale diversiteit’ zijn zesde federale dag aan het thema ‘Gender balance bij de federale overheid’. Bij die gelegenheid presenteerde het Instituut een overzicht van de aanwezigheid van vrouwen en mannen in de federale administratie en in het bijzonder aan de top van de hiërarchie.

Het Instituut wenste deze analyse te verdiepen door middel van deze studie. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de evolutie van de aanwezigheid van vrouwen en mannen in topfuncties van de federale overheid tussen 2012 en 2017. De resultaten worden vergeleken met die van de Europese Unie en van de gewesten en gemeenschappen. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate het koninklijk besluit van 2012, dat quota voorziet van ten minste één derde van hetzelfde geslacht op de ‘eerste twee trappen van de hiërarchie’, wordt nageleefd. De selectieprocedures voor managementfuncties, worden onder de loep genomen. Ten slotte worden een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Publicatiedatum: 2019

Gratis downloaden

Bestellen