Wraakporno, online seksuele intimidatie en andere vormen van cyberpesten

De meeste data uit dit rapport zijn gebaseerd op de seksisme-enquête #YouToo?. Die werd afgenomen in mei en juni 2020 bij de Belgische bevolking. Mensen werden ondervraagd over hun opvattingen en ervaringen in verband met gelijkheid en ongelijkheid van vrouwen en mannen. Verschillende thema’s kwamen daarbij aan bod. In dit rapport wordt stilgestaan bij ervaringen rond cyberpesten en wordt geanalyseerd wanneer er van seksisme sprake kan zijn. Er wordt dieper ingegaan op de specifieke vormen van online seksuele intimidatie en wraakporno. De data uit de #YouToo?-enquête worden aangevuld met gegevens uit de kleinere online-enquête Wraakporno en de klachtendatabank van het Instituut.

Publicatiedatum: 2022

Gratis downloaden

Bestellen